DihašDiham.Si

Naše želje niso nikoli naše sanje. Želje so običajno prazne, kratkoročne misli, ki se kopičijo znotraj nas in so soodvisne od drugih in jih dolgoročno želijo Eg-tripi. Naše sanje nikoli. Te so dolgoročnejše in izoblikovane zamisli, ki čakajo, da se skozi nas udejanjajo. Pogosto pravimo: ,,Samo še tole in se posvetim sebi”. Čas zase je sedaj, kajti ne zmoremo zares poskrbeti za druge, če ne znamo slišati sebe in najprej poskrbeti sami za sebe.

*****

Pod našimi nogami imamo Zemljo, nad glavo pa imamo nekje visoko gor Nebo, vmes potujeta tudi Sonce in Luna. Oba dva in Sonce in Luna, sta daleč gor sredi neba, samo prisostvujeta, a na najsubtilnejše načine sodelujeta globoko znotraj po nas samih, in pri vseh naših odločitvah.

Vadbi ,,v VAJI vaj” nam pokrivata vsa ta področja pri sodelovanju posameznika, znotraj v naravi sami, in zato ima “ v VAJI vaj” dve temeljni podobi. Prvič, da se preko gibanj in dihanja povezujemo nazaj na pra-udih planeta Zemlje same, in pa drugič, da se sproti lahko kultiviramo in povezujemo nazaj od znotraj občutka samega. Ta del vadbe je namenoma razdeljen še na dva enakovredna dela… (II.) proti večeru, za umiritev pri drsenju znotraj energije naše gospe Lune in (IIa.) gibanje podnevi za svetlobo in od znotraj energije Sonc

:))

*** Pri energiji Lune se bo dalo pri vadbah povezovati in umirjati nazaj znotraj samih občutij. Vadbe ,,v VAJI vaj” nas zvečer obogatijo na načine, da se bodo naša tkiva znotraj ponovno odkrčila in uravnavala kar sama po sebi. Vezale nas bodo nazaj v nas, nas pomirile in  so primernejše najbolj za na večer, ker nas od znotraj precej  pomirjajo. Ta del nosi ime “MIŽIM pa DRSIM,” je uravnalni in zato zelo pomlajevalni. Luna je simbol podzavesti, intuicije, subtilnega mišljenja in občutkov. Brez uravnotežene Lunarne energije postanemo ranljivi, čustveno nestabilni in imamo nagnjenost k temu, da se radi prepiramo, saj v nas ni miru. Če se rabite zaradi preveč stresnih situacij umiriti, se lahko ta del izvaja seveda tudi podnevi… odvisno po situaciji sami.

*** Drugi del (IIa.) nosi ime “POGLEDAŠ, PIHAŠ” je razbremenilni, ki nas bo osvežil, postajali bomo budnejši in ostajali bolj zbrani. Čez dan se je modro naravnavati, da ostanemo skladnejši, v sodelovanju po energiji Sonc in je ta vadba atraktivnejša, je uravnalna ter sodelovalna. Takrat se razbremenjujemo postanih ta starih stanj ven iz telesa, da se osvobodimo razdiralnih učinkov stresa pri sodelovanju notranjih organov

*** OBNOVITVENA vadba je kombinacija vsega zgoraj opisanega in je regenerativna, ki se jo lahko vadi tudi kot oblikah Samo-regresij.

Programi si sledijo tudi tako, da se vedno sledi še ciklu skozi letno naravo samo zato, da se res dosega krepilnejše učinke. Narava naša diha znotraj letnih časov, se širi, raste, prilagaja lahko globi ali debeli ali pa se umirja ter se seveda čez vse svoje delovanje hkrati tudi sama dograjuje . Tako se bomo hkrati preko samih “udihov” v istih smislih negovali in dograjevali sproti še mi sami. K temu so strnjeni vsi programi znotraj skupne vadbe ,,v VAJI vaj” in sistem Dihaš.si, katerih cilj je, da naj bi ostajali naši notranji organi v zrelejših letih SINHRONO URAVLNALNI kot pri ta malih otrocih :))

Obe vadbi skupaj so dobivali tudi razširjeno obliko skupinskih vadb (1-2,5 šolske ure). Skupinski vadbi sta kompleksnejši, saj se nam sproti uravnava tudi sam sistem ŽLEZ Z NOTRANJIMI IZLOČANJI. Takrat si sproti soustvarimo hormone sreč in si zaradi tega še močneje jačamo same imunske sisteme. Zato vadbam iz skupin  “V VAJI vaj” danes lahko že rečemo

… vedno kadar se znajdemo mi ali pa naši najbližji z nesoglasji, stresi, šoki … ..

Zasebno se tako ustvarijo pri vseh soudeleženih premočni notranji pretresi in šoki znotraj samih energetskih teles. Ti pretresi so nevidni ter dolgoročno precej nevarnejši, kot pa vse vidne posledice na po fizičnih telesih, ki se jih da z operativnimi posegi operirati ali zdraviti.

 

 

 

*****

Dihanje samo ti ostajaš naš edini čistejši gradnik znotraj življenj samih. Pri udihu pridobiva telo poleg kisikov vse več svežin iz okolja našega in te svežine bi takrat lahko prehajale do vseh celic znotraj po telesih. Dih sam bomo lahko uporabili, da si dogradimo popolnejši udih v notranjost naših teles in tudi za navzven, ker si takrat zagotovimo kvalitetnejši pretok sam od znotraj po sinergiji svoji. Na to lahko upliva edino vsak sam.

S pomočjo kvalitetnejšega udiha, ki poteka spontano in pa na široko ter ne samo globoko, si bo lahko vsak že kar sproti sam dolgoročno vzdrževal ali dograjeval lepšo vibracijo, srečo, mir in pa tudi svoje dobro Samospoštovanje!

Človeško telo ti si izjemen sistem – soodvisen, občutljiv, popoln – in v čudovitih ravnovesjih, kadar je v ravnovesju duh, um in telo… Modro je poznati, da prav za vsako nastalo težavo nosi odgovornosti pri sebi edino le vsak sam, pa čeprav tega vsi ne zmoremo več niti prepoznavati, kaj šele slišati. Če bi posamezniki hoteli ostajati dolgoročno vitalni, pokončni ter sproščeni (sploh po krizi srednjih let), bi si kar sproti že sami sproščali svoj vzrok sred nastalih težavah ter ga odpletali na samih poljih energij sproti in nič več samo za nazaj.

Vsak na osnovi svojih domen ostajamo svojih nesreč kovači in udih le ti sam, boš vedno znova sam osnova v načinih za pomišljanja … Torej si bo smiselno, da si kdaj pa kdaj vzamemo čas in si pri sebi samemu nazaj naravnavamo vzorce dihanja in si takrat zagotoviti boljši prehod in zato več bolj smiselne projekcije. Ni ga terapevta, da bi to lahko storil namesto vsakega posameznika in ni športnih udejstvovanj, ki bi nam to sploh lahko zagotavljali.

Vsak je junak znotraj svojih časov in spreminjati si zdaj le sebe, namesto svet okoli sebe, bo misija nemogoče, dokler se sami ne odklopimo od misli, da si bomo zmogli urejali občutek sam. Pri “VAJI vaj” in sistemi Dihaš.si po Jevnikar Brigiti pa si je zdaj to možno sproti po urejati si.

Ve se, da se lahko kar nekaj časa živi brez hran, par dni brez vod, brez zraka oz. brez kisika pri celicah pa nikakor. Tudi vemo, da so kisiki potebnejši za življenje kot pa hrana, pa se jim vedno poklanja bore malo ali pa nič pozornosti. Človeška telesa so zelo trpežna in odporna in dolgo časa lahko delujejo le navidezno, tudi celo več let. Tako se lahko s tako imenovanimi kratkimi hrčkastimi vdihi preživi kar dolgo, a bomo trpeli. Ne bomo znali imeti dovolj zbranosti, svoje varnosti, osredotočenosti, trpel bo naš spanec, ostalo se bo brez občutka za vztrajnost, zmanjkovalo nam bo tudi ravnotežij in ostanemo lahko kar brez samih sposobnosti telesnih realnosti.

 

++

Znotraj v sebe si zmore edino le vsak sam sebi uspešno vzpostavljati si svoj tukaj ter se sproti povezovati nazaj na pra-udih in si zagotavljati boljši zemeljski ustroj.

 

Drugače povedano Mir in sama Harmonija prehajata znotraj v občutju Zemlje same in nista nikdar predmet nam v mislih in razmišljanjih. Vzpostaviti si nazaj boljše osnove pri udihu zatorej pomiri, uravnava se nazaj na objem iz narave naše, kar nam zmore potem zagotavljati prijetnejša sodelovanja vsem posameznikom. Seveda pa to ni ravno potrebno… saj tako kot do sedaj, se sme še vedno brezglavo drveti znotraj po samo vseh treh dimenzijah :)) !!, le prosim pritoževati se nam več ne.

Postopoma in sproti bi si lahko vsak že kar sam odrešil blokad, starih načinov prisile in posledic odzivanj, ki v nas samih proizvajajo zmede, preobremenjenosti, strahove, jeze, skrbi … vse kar pač nam samim tisti trenutek svet greni : )), seveda če bi si le znali. Privajati si nazaj osnove udiha pomeni, da si bi zmogel vsak sam pomagati samemu sebi brez posledic in si zagotoviti večjo harmonije znotraj samega sebe. Namreč edino takrat, ko smo si mi sami mimo besede nazaj vzpostavljali sonaravni udih sam, nismo preveč soodvisni od predsodkov naših in zato nam lahko razpadejo postranski vzorci kar sami. In samo takrat bi mi lahko postajali svobodnejši.

Da bi si ponovno lahko zagotoviti v svojih telesih redna in zaporedna odzivanja in si tako omogočali obnovni zdrave pretoke udiha … se bo potrebno samo zavestno nameriti (namera sama je po navadi ključnejšega pomena) v smislu: ,,Naj se zdaj samo lahkotnejše zadiha razpone na vseh straneh neba

Ko bomo sistemsko razdihani na vse štiri strani neba, se bo vse skupaj na novo posodabljalo in nam bo tudi na široko povezljivo. Takrat se bomo mi sami lažje znašli pri nas samih in posledično tudi znotraj vseh različnih skupin.

Oblike subtilnejšega in zavestno vezanega dihanja se izvajajo v mirnejšem ozračju doma in pa tudi zunaj v naravi. Pripravljene so tako, da so družini prijazne in so namenjene različnim generacijam. Tehnike izvajamo sede na stolih, udobnih naslonjačih, lahko ob robu postelj, seveda lahko tudi stoje, nikakor pa tehnike ne izvajajmo na tleh. Takrat se namreč povezujemo na svoj udih in z njim sproščamo prenatrpanosti ven iz naših notranjih organov skozi kanale pljučnih kril, jetr, obeh ledvic, vranic in potrebujemo pravokotno držo, tako da je naša hrbtenjača poravnana. Možno pa je, v primerih bolezenskih stanj in smo v postelji ali pa ponoči kadar se nam pač ne spi … da se izvaja samo del vadbe po imenu “MIŽIM in DRSIM”.

**

Počutje naše ima zdaj učinek izčrpavanja in prehitro starati se. Samo po sebi nam pričenjajo naši načini pešati, zaradi samih preveč stresnih načinov sobivanja, in to ne glede na to, koliko bi bil kdo aktiven. In to vse samo zato, ker sami sebe še ne znamo slišati in se odzivamo prepozno ali pa nikdar.

Pri tem so žene neumorne in vemo tudi , da so ženske čustveno senzibilnejša bitja in v notranjost bolj prepletene kot možje. Žal se na polno dogaja, da so zdaj same ženske prekomerno obremenjene, saj so v tej družbi sam še ciljna tarče vsem tem našim reklam in so zato same že zdavnaj popolnoma zgubile nazore svojih zasebnosti.

Lažje nam bo vsem, sploh pa ženam, če bomo v srednjih letih prepoznavali vaje “VAJI” vaj najprej kot eko PREVENTIVNO saj deluje na osnovni podpori pri zagotavljanju boljših počutij srednje in starejše generacije. Osnovna njihova naloga je obnovitvena in so namenjene za okrepitev imunskih sistemov, da o koristnosti vadbe pri lajšanju menstrualnih in pred menopavznih težav ne zgubljamo besedi. Ženska v nas bo postala prožnejša v notranjost pod popki samih teles. Vadbe doma ali v skupinah lahko koristno uporabljamo v smislu rednih razbremenitev in so nam preprosto podpora pri zagotavljanje več dobrega počutja.

 

*****